SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Hatko, güvenli, sağlıklı ve kaliteli su ürünlerinin üretim süreçleri sırasında, çevreye ve doğal kaynaklara olan etkilerini en az düzeyde tutmayı hedefleyen çalışma yöntemlerini benimsemiş ve sürdürülebilirlik çerçevesi altında uygulamaktadır.

Bunun için, faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş olan GlobalGAP ve ASC standartlarına uygun yürütmektedir. Faaliyetler sırasında çevreye olan etkiler değerlendirilmekte ve bunların en az düzeyde tutulması için gerekli ölçümler ve aksiyonlar düzenlenmektedir.

Bu amaçla; doğal yaşam alanı, yerel biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin yapısını ve işlevini korumak amacıyla, operasyon sahası içindeki ve çevresindeki su kalitesi, bentik etkiler ve biyoçeşitlilik, kritik ve hassas habitatlar ve türlerin etkileşimi, predatör türler dahil ölçümler yapılmakta ve kriterler izlenmektedir.

Doğal popülasyonun sağlığını ve genetik yapısını korumak amacıyla yerli olmayan veya transgenik türlere üretimde yer verilmeden, doğal ırk seleksiyonu ile geliştirilen anaçlardan kendi yavrularını üretmekte ve doğaya kaçışlarını engellemek için önlemler alınmaktadır.

Kaynakları çevresel olarak verimli ve sorumlu bir şekilde kullanmak amacıyla, üretimde kullanılan tüm yemlerdeki karasal veya deniz kaynaklı hammaddelerin izlenebilirliği ve şeffaflığı sağlanmakta, verimli ve optimize edilmiş özel diyetler kullanılmaktadır. Atık yönetimi, enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları izlenerek, azaltıcı önlemler geliştirilmektedir.

Tüm üretim sürecinde hastalıklara karşı aşılama ve balık sağlığını koruyucu önlemler titizlikle uygulanmaktadır.

Ayrıca sosyal sorumluluk kriterlerine uygun olarak, çalışanların özlük haklarına saygılı olmaya ve toplum refahına katkı sunmaya azami özen gösterilmektedir.

hk-logo-002

Sertifikalar

2022 yılında herhangi bir balık kaçışımız olmamıştır. Balık kaçışı olması halinde ASC komitesi ile yerel yetkililer derhal bilgilendirilecek ve web sayfamızdan kamuya duyurulacaktır. 2022 yılı içerisinde üretmiş olduğumuz balıklarda sayım teknolojisinden kaynaklanan %1,11 oranında açıklanamayan kaybımız vardır. Yine aynı yıl içerisinde tesislerimizde yırtıcı hayvan ölümü yaşanmamıştır. Yaşanması durumunda yetkili makamlara ve ASC komitesine bilgi verilecektir.